Treibballové dovednosti a povely

Následující seznam dovedností a povelů vychází z mého systému tréninků treibballu. Nemusíte nutně používat všechny povely, některé se dají kumulovat do jednoho. Typickým příkladem je vyslání za formaci vs. za samostatně stojící míč. Zde můžete mít jeden povel pro obě provedení a stejně tak dva různé povely. Je možné mít povelů více a to hlavně pro druhé kolo. Vždy se řiďte tím, co vyhovuje vašemu týmu, tedy vám i vašemu psovi.
Všechny povely, které během hry používáte, by měly být pro psa dobře rozlišitelné a vždy v dané situaci stejné. Proto doporučuji si povely někam sepsat. Lépe tak uvidíte případné podobnosti a předejdete zmatení psa. Velkou pozornost věnujte i posunkovým povelům.

Základní povely pro první kolo

  • Vysílání za míče ve formací (např. za, start, špička)
  • Vysílaní za samostatně stojící míč, pes se za ním zastaví a neťuká (např. za, čelem)
  • Ťukání do míče (např. ťuk, push [puš])
  • Během ťukání, potřebují někteří psi pomocný povel ke směrování, aby přesněji zamířili na psovoda (např. na mě, tady)
  • Vyslání a ťukání do dalších míčů v pořadí, pes se, za míčem nezastavuje a rovnou ťuká (např. ťuk, push [puš], další)
  • Vyrovnání se psa za míčem, tak aby stál přímo proti psovodovi (např. čelem, proti)

Kromě výše uvedeného využijete i zastavení psa (stůj) a lehnutí.

Povely a dovednosti, které využijete v druhém kole

Změny mezi míči, vyslání psa od jednoho míče k jinému

 • Doleva, doprava – slovní povel (změna, vedle, jiný) a rozlišení směru posunkem, případně na každý směr jiný povel
 • Dopředu – slovní povel (např. sem, tady) a posunkový povel
 • Dozadu – slovní povel (např. tam, dál, back, vzad) a posunkový povel
  obíhání míčů

Oběhnutí jen jednoho míče, více variant povelů

 • Jeden slovní povel na oběhnutí (např. okolo) a rozlišení směru jen posunkem
 • Dva slovní povely na oběhnutí, které znamenají pohyb PO nebo PROTI směru hodinových ručiček (moje povely jsou „out“ a „run“) a k tomu posunky.
 • Dva slovní povely na oběhnutí, které znamenají pohyb (točení) K nebo OD psovoda a k tomu posunkové povely.

Oběhnutí všech míčů na „place“

 • Jeden slovní povel na oběhnutí, (např. okolo, kolem, come) a posunkový povel.
 • Dva slovní povely na oběhnutí, které znamenají pohyb PO nebo PROTI směru hodinových ručiček (moje povely jsou „come by“ a „away“) a k tomu posunky.

Povel na oběhnutí všech míčů doporučuji mít jiný než na oběhnutí jednoho míče.
V případě, že se věnujete i jiným psím sportům, dobře si rozmyslete, jestli můžete mít povel stejný. Nebo jde o jinou, i když podobnou činnost a tedy je vhodnější mít jiný povel.